ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการประชุมนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม สพป.ชพ ๒ และ สพม. ๑๑

วันที่ 25 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 753
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมการประชุมนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวมในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (สถานศึกษาในบริเวณชุมพรตอนล่าง) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรวม เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดชุมพรต่อไป

ชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง