ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

บรรยายพิเศษการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 09 ธ.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 682
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้บรรยายพิเศษการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศออสเตรเลีย ให้กับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฎิบัติพร้อมกันด้วย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง