ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ 08 ต.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 753
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึ่มจังหวัดชุมพร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาสังคม ฯ จังหวัดชุมพร และคณะครู ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนออทิสติก และนักเรียนพิการรุนแรง เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๕ ทุน โดยการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ชมภาพกิจกรรม


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง