ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหาร (๐๑.๐๔.๕๘)

วันที่ 01 เม.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 1103
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ คุณเปมิกา นาคบำรุง พร้อมครอบครัว ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ขวบของเด็กชายธนัชชา นาคบำรุง ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพรให้น้องและครอบครัวมีความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง