ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงขนมและนม ( ๑๑ มี.ค. ๕๘ )

วันที่ 11 มี.ค. 2558
ผู้เข้าชม : 1074

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คุณสุพรรณษา ศรีสวาท ได้มาบริจาคนมและขนม ให้กับนักเรียนของศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ซึ่งศูนย์ ฯ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านมา ณ ที่นี้
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง