ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วันที่ 25 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 617

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
       
             
ด้วย นายมงคล  เกตุสุวรรณ์ ได้จัดทำชุดกิจกรรมบูรณาการสำหรับนักเรียนออทิสติกตามหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ขึ้น
              จึงขอเผยแพร่ผลงานดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ดาวโหลดชุดกิจกรรมบูรณาการ ฯ 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรียน คุณครูทุกท่าน (งานการศึกษาพิเศษ) การลงโปรแกรม ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิ้ง หลังจากลงโปรแกรมแล้วขอให้เลือกใช้รหัสที่ระบุชื่อโรงเรียนของท่าน เพื่อลงทะเบียนในครั้ง ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดรหัสโรงเรียน
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าแสดงความยินดีกับนายอนันต์ มณีรัตน์ ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย