ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

นิเทศก์ติดตามหน่วยการเรียน

วันที่ 01 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 75
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม 2562
นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้ออกนิเทศก์ติดตามผลการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยบริการประจำอำเภอ ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ทั้งหมด 7 อำเภอ ดังนี้
1.อำเภอละแม
2.อำเภอทุ่งตะโก
3.อำเภอหลังสวน
4.อำเภอสวี
5.อำเภอท่าแซะ
6.อำเภอปะทิว
7.อำเภอพะโต๊ะ
คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรียน คุณครูทุกท่าน (งานการศึกษาพิเศษ) การลงโปรแกรม ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิ้ง หลังจากลงโปรแกรมแล้วขอให้เลือกใช้รหัสที่ระบุชื่อโรงเรียนของท่าน เพื่อลงทะเบียนในครั้ง ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดรหัสโรงเรียน
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าแสดงความยินดีกับนายอนันต์ มณีรัตน์ ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย