ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

โปรแกรม IEP Online สำหรับโรงเรียนเรียนร่วม

วันที่ 09 มิ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 1688

เรียน  คุณครูทุกท่าน (งานการศึกษาพิเศษ)
          การลงโปรแกรม ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิ้ง  หลังจากลงโปรแกรมแล้วขอให้เลือกใช้รหัสที่ระบุชื่อโรงเรียนของท่าน
          เพื่อลงทะเบียนในครั้ง

         ดาวน์โหลดโปรแกรม
         ดาวน์โหลดรหัสโรงเรียน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรียน คุณครูทุกท่าน (งานการศึกษาพิเศษ) การลงโปรแกรม ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิ้ง หลังจากลงโปรแกรมแล้วขอให้เลือกใช้รหัสที่ระบุชื่อโรงเรียนของท่าน เพื่อลงทะเบียนในครั้ง ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดรหัสโรงเรียน
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าแสดงความยินดีกับนายอนันต์ มณีรัตน์ ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย