ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มาเลี้ยงอาหารกลางวันและนำของมาแจก

วันที่ 22 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 720
วันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายฐิติพงศ์  ชญานนทโชติ ตำแหน่ง Store General Manager และคณะ มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำของมาบริจาค อีกทั้งยังร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ อีกมากมาย เช่น เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น  เด็กๆ มีความสุข และรอยยิ้ม พร้อมทั้งได้ของแจกไปฝากผู้ปกครองอีกมากมาย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ งานทันตกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินการในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในเรื่องของสุขภาพในช่องปาก ซึ่งคุณหมอได้ให้ข้อมูลครูในการดูแลเรื่องของสุขภาพฟันและจะได้จัดโครงการพิเศษเพื่อให้บริการแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรในโอกาสต่อไป
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมการประชุมโรงเรียนแกนนำการจัดการศึกษาเรียนร่วมและโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก