ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

อบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม

วันที่ 20 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 850
วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนจัดการเรียนรวม ให้กับ บุคลากรโรงเรียนวัดดอนเมือง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
คลิกชมภาพทั้ง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ งานทันตกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินการในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในเรื่องของสุขภาพในช่องปาก ซึ่งคุณหมอได้ให้ข้อมูลครูในการดูแลเรื่องของสุขภาพฟันและจะได้จัดโครงการพิเศษเพื่อให้บริการแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรในโอกาสต่อไป
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมการประชุมโรงเรียนแกนนำการจัดการศึกษาเรียนร่วมและโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก