ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

วันมาฆบูชา

วันที่ 07 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 153
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้นำนักเรียนทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณ และกระทำต่อเนื่องกันทุกปี ในครั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดเขาบ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเด็กพิการและสืบทอดประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาอันดีงามของพระพุทธศาสนา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >> คลิก <<
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ งานทันตกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินการในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในเรื่องของสุขภาพในช่องปาก ซึ่งคุณหมอได้ให้ข้อมูลครูในการดูแลเรื่องของสุขภาพฟันและจะได้จัดโครงการพิเศษเพื่อให้บริการแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรในโอกาสต่อไป
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมการประชุมโรงเรียนแกนนำการจัดการศึกษาเรียนร่วมและโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก