ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมศึกษาดูงาน

วันที่ 26 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 76
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของสถานศึกษาในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี    >>>> คลิกดูภาพทั้งหมด<<<<ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ งานทันตกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินการในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในเรื่องของสุขภาพในช่องปาก ซึ่งคุณหมอได้ให้ข้อมูลครูในการดูแลเรื่องของสุขภาพฟันและจะได้จัดโครงการพิเศษเพื่อให้บริการแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรในโอกาสต่อไป
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมการประชุมโรงเรียนแกนนำการจัดการศึกษาเรียนร่วมและโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก