ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ 08 ต.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 87
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูขึ้น โดยความมุ่งหวังว่าจะเป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษต่อไป 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรียน คุณครูทุกท่าน (งานการศึกษาพิเศษ) การลงโปรแกรม ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิ้ง หลังจากลงโปรแกรมแล้วขอให้เลือกใช้รหัสที่ระบุชื่อโรงเรียนของท่าน เพื่อลงทะเบียนในครั้ง ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดรหัสโรงเรียน
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าแสดงความยินดีกับนายอนันต์ มณีรัตน์ ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย