ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการประชุมอนุกรรมการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

วันที่ 25 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 53
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกทอผ้าซาโอริของนักเรียน และห้องเรียน AVT ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

ชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรียน คุณครูทุกท่าน (งานการศึกษาพิเศษ) การลงโปรแกรม ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิ้ง หลังจากลงโปรแกรมแล้วขอให้เลือกใช้รหัสที่ระบุชื่อโรงเรียนของท่าน เพื่อลงทะเบียนในครั้ง ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดรหัสโรงเรียน
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าแสดงความยินดีกับนายอนันต์ มณีรัตน์ ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าแสดงความยินดีกับนายวินัย กรานมูล ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา