ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

เด็กหญิงบัวบูชา ร่มเพชร มอบเงินและสิ่งของ

วันที่ 15 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 122
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เด็กหญิงบัวบูชา ร่มเพชร และคณะร่วมมอบเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๓ ปี ทั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ สมปรารถนาตามสมควรต่อไป

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง