ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนม...

วันที่ 06 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 91
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรขอขอบพระคุณ....คุณปภาวี รักคลี่ ที่ได้นำเครื่องอุปโภคและขนมมาบริจาคให้กับทางศูนย์ฯ ...ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และุบารมีแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำนวยพรให้ท่านมีความเจริญตามความปรารถนาที่สมควรต่อไปข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง