ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

การประชุมควบคุมภายในและความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 28 ธ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 118
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดประชุมเพื่อสรุปการควบคุมภายในและการควบคุมความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างดี

ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง