ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

การจัดระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ 01 ธ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 93
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการร่วมมือกันระดมความคิดและวิเคราะห์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง