ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหาร

วันที่ 07 ก.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 154
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ คุณนัฐญา สุขหนุน ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง