ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหาร

วันที่ 24 พ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 167
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คุณวิชัย สุดสวาท และคณะ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร โดยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จต่อไป


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง