ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 23 พ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 147
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีบุคลากรทุกคนเข้าร่วม ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงการดำเนินงานต่าง ๆ และร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไป


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง