ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมนายกพบเพื่อนครู

วันที่ 23 พ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 137
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรพร้อมคณะครู และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการนายกพบเพื่อนครู โดยรับชมการทำกิจกรรมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง