ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ 23 พ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 104
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชยพล บัวดิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และนางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป ซึ่งคุณครูทุกคนต่างได้แนวทางในการดำเนินการวิจัยต่อไป


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง