ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการประชุมประจำเดือน

วันที่ 08 มี.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 121
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ูนางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือน โดยเป็นการประชุมเพื่อหารือข้อราชการ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่าง ๆ ต่อไป 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง