ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารเที่ยง

วันที่ 24 ก.พ. 2559
ผู้เข้าชม : 202
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คุณฐิฒิยาภรณ์ ศิริภักดีตระกูล พร้อมคณะได้มาเลี้ยงอาหารเที่ยงนักเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา มีความสุขกาย สบายใจในทุกวัน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง