ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหาร (๓๐ ธ.ค. ๕๘)

วันที่ 30 ธ.ค. 2558
ผู้เข้าชม : 169
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ คุณมลทิพย์ สุขสวัสดิ์และครอบครัว ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร และบริจาคสิ่งของจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางศูนย์ ฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง