ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการปลูกต้นไม้

วันที่ 03 ธ.ค. 2558
ผู้เข้าชม : 260
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงาม และสร้างความรักต้นไม้ให้กับนักเรียนข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง