ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหาร (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

วันที่ 27 ก.พ. 2558
ผู้เข้าชม : 187
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คุณฐิฒิยาภรณ์ ศิริภักดีตระกูล ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร     โดยศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้

ชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง