ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขายาวได้สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

วันที่ 06 ก.พ. 2558
ผู้เข้าชม : 283
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขายาวได้สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง