ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 19 ก.พ. 2562
เปิดการเรียนการสอน
วันหยุด
  • 06 ก.พ. 2562 ประชุมกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม7
  • 14 ก.พ. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร
  • 19 ก.พ. 2562 วันมาฆบูชา
  • 20 ก.พ. 2562 โครงการจังหวัดพบประชาชน ครั้งที่ 2 อ.ทุ่งตะโก
  • 21 ก.พ. 2562 ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบ 2562
  • 22 ก.พ. 2562 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ